Anna Faber

Pałac Chojnata,godz.18, Koncert Księżycowy Anna Faber –harfa,Sylwia Kubiak-flet 16-05.2015

2015-04-13 12:47

CELEBRACJA PREZYDENCJI REPUBLIKI ŁOTWY W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Cele wydarzenia : podkreślenie możliwości współpracy kulturalnej, społecznej i biznesowej w ramach założeń Unii Europejskiej na szczeblu międzynarodowym i regionalnym między krajami UE, a w szczególności między Łotwą a Polską.Prezentacja oferty kulturalnej i inwestycyjnej regionu rawskiego. Rendez-vous Biznesu czyli spotkanie przedstawicieli łotewskich, firm z lokalnymi przedsiębiorcami, z władzami samorządowymi, liderami społeczności regionu oraz lokalnymi mediami , nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń, prezentacja firm, różnych branż, zainteresowanych inwestowaniem w regionie.

Anna Faber - absolwentka Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie, jest jedną z nielicznych solistek - harfistek w kraju. Koncertuje na scenach zagranicznych i polskich: FilharmoniaNarodowa, Zamek Królewski w Warszawie, oraz np. w marcu tego roku w sali NOSPR w Katowicach obok Adama Makowicza i zespołu Carrantuohill. Kultywuje tradycje solistyczne harfy, grając na nowoczesnym nstrumencie paryskiej manufaktury CAMAC .

Sylwia Kubiak - z wyróżnieniem studia w klasie fletu u profesor Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Zdobywała liczne wyróżnienia i nagrody na konkursach w Polsce i za granicą, brała udział w „Koncertach Młodych Talentów”, występowała na festiwalach w tym na  "Warszawskiej Jesieni”, była solistką orkiestr m.in.„Jeunesses Musicales” grając z Robertem Satanowskim, Jerzy Maksymiukiem i Jackiem Kaspszykiem.Koncertowała jako solistka Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej i orkiestry Filharmonii Białostockiej.

 

Wróć